Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pozvánka na brigádu do Pozdišoviec .

Pozvánka na brigádu.
Dňa 18.6.2016 je naplánovaná brigáda na VN Pozdišovce. Naplánované je kosenie a údržba hrádze . Zároveň sa nám podarilo zabezpečiť kamennú drť na zavezenie dier a urovnanie cesty na pravej strane nádrže . Preto na brigádu môžu prísť aj tí členovia, ktorí nevlastnia kosy, prípadne nevedia kosiť. Títo pomôžu dobrej veci pri spevnení cesty. Zraz na brigáde je o 6:00 na začiatku rybníka. Hláste sa u hlavného hospodára p. Kačmarského a vedúceho brigádnickej činnosti p. Balinta.
Výbor MsO SRZ Michalovce