Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Podustva do Laborca a pleskáč do rybníkov

Zarybňovali sme podustvou a pleskáčom
Dnes 21.10 sme zarybnili Laborec č.2 od Strážskeho po Michalovce podustvou v množstve 13 200 ks. Podustva sa rozmiestňovala po celom úseku Laborca. Prial nám aj vyšší stav vody .
Súčasne sa zarybňovalo aj pleskáčom 1 – Do VN Pozdišovce sme dali 40 kg, VN Materiálová jama 20 kg, VN Vyšná Rybnica 40 kg a konečne sme sa dostali aj na VN Kolibabovce a tam sme zarybnili 40 kg pleskáča.
Zarybnenie sa zúčastnili pp. Jožio, Oravec, Hofman, Kačmarský