Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

P O Z V Á N K A

Mestská organizácia SRZ Michalovce
dovoľuje si Vás pozvať na
Mestskú konferenciu
ktorá sa uskutoční dňa 1.08.2021 ( v nedeľu ) O 08:00 hod. v priestoroch Reštaurácie Zlatý Bažant Michalovce.
Program Mestskej konferencie
1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii/mandátová, návrhová, /
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2020
4, Plán hlavných úloh MsO SRZ Mi na r.2021
5, Sprava o hospodárení organizácie za rok 2020 a návrh rozpočtu na r.2021
6, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2020
7, Správa hl. hospodára – zarybnenie na rok 2021
8, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka 2020
9, Odovzdanie diplomov a vylosovanie tomboly
10, Prestávka
11, Diskusia
12, Správa mandátovej komisie
13, Správa návrhovej komisie
14, Návrh na uznesenie
15, Záver
Vladimír ŠAFFA Predseda MsO SRZ Michalovce
Michalovce 8.06.2021