Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

P O Z V Á N K A

Mestská organizácia Michalovce dovoľuje si
Vás pozvať na
Výročné členské schôdze Obvodných organizácii
Budkovce – 17.2.2018 o 8:00 v Dome služieb na 1.poschodi
Strážske – 24.2.2018 o 16:00 v zasadačke Mestského úradu
S pozdravom

 

 

Vladimír ŠAFFA
Predseda MsO SRZ Michalovce

 

Michalovce 7.02.2018