Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

OZNAM členom MsO SRZ Michalovce .

Vážený priatelia rybári
Oznamujeme Vám členom Mestskej organizácie SRZ Michalovce ,že posledné zasadnutie výboru MsO SRZ Michalovce pred konaním Mestskej konferencii bude dňa 14. februára 2018 t.j. streda o 17:00 hod v Rybárskom dome na adrese: Námestie Osloboditeľov 66 , 071 01 Michalovce .
Podľa volebného poriadku SRZ platného od 1.1.2018 ,návrh kandidáta do orgánov ZO SRZ možno podať osobne ,alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky do tohto termínu. Návrh kandidáta musí obsahovať náležitosti uvedené v článku IV. bod 5 a 6 Volebného poriadku SRZ platného od 1.1.2018 . Prihlášky kandidátov podané osobne preberá počas pracovných dni poverený člen výboru p. Rastislav Kačmarský .
Oznam o možnosti podať návrhy kandidátov a podmienky volieb do orgánov ZO SRZ sú zverejnené na vývesnej tabuli pred rybárskym domom MsO SRZ Michalovce .
Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce sa bude konať v nedeľu 11.marca 2018 zo začiatkom 08:00 hod v reštaurácii Zlatý Bažant v Michalovciach .