Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Oslavy 95. vyročia SRZ v Žiline

95 výročie vzniku SRZ na Slovensku
Sobota 11.9.2021 bola slávnostným dňom . Oslavy 95 výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu boli v Žiline, no zároveň tento deň bol aj významný tým že na budovu SRZ bola za účasti zástupcu primátora Mesta Žiliny umiestnená pamätná tabuľa bývalému tajomníkovi a osobnosti Slov. rybárskeho zväzu p. Ondrejovi Budajovi. Vo funkcii tajomníka SRZ pôsobil v rokoch 1968 – 1989.
Osláv založenia SRZ sa za našu organizáciu zúčastnili predseda p. Vladimír Šaffa a podpredseda p. Tibor Balint. Boli svedkami odovzdávania vyznamenaní a vystúpenia vzácnych hosti ako štátneho tajomníka MŽP p. Smetanu, zástupcu Min. pôdohospodárstva, nového Generálneho riaditeľa SVP p. Krišku a zástupcov lesníckej komory, hosti z Českého rybárskeho zväzu, zástupcu z múzea v Sv. Antole, zástupcu rybárskej školy v Ivanke . Celu tuto krásnu akciu režíroval herec p. Tuli Vojtek a doplnil ho p. Rasťo Piško. Tajomník SRZ Ing. Kohút pri tejto príležitosti vydal pamätné medaily a dokumenty pripomínajúce dlhu dobu chodu SRZ od roku 1926 . Poďakoval všetkým štátnym organom za pomoc a pripomenul vyznám Slov. rybárskeho zväzu pri ochrane a zveľaďovaní prírody , riek a nádrži na Slovensku.