Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Organzácie Michalovce a Trebišov sa dohodli.

Podpísali dohodu o spoločnom hospodárení !
Štatutári MsO Michalovce a MO Trebišov sa v sobotu 8.12.2018 stretli na pôde MO Trebišov v ich Rybárskom dome za účelom podpisu Dohody o spoločnom hospodárení a jej obnovenia. Nakoľko mame nový zákon 216/2018 a následne bude nová aj vyhláška , bolo potrebné tuto dohodu obnoviť. Dohoda sa vzťahuje na lov rýb pre členov MsO Michalovce na miestne povolenie MsO Michalovce a lov rýb je s týmto povolením umožnený pre revíri Ondava č.1 4-1650-1-1 a Topľa č.1 4-2810-1-1. Členovia MO Trebišov s ich miestnym povolením môžu loviť na revíri Laborec č.2 4-1130-1-1.
Výbor MsO Michalovce