Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Odlovili sme Výpustný kanál zo Zemplínskej šíravy

Dnes sme konečne odlovili Výpustný kanál
Až v piatok nám Povodie Laborca umožnilo odloviť Výpustný kanál. Od pondelka členovia MsO Michalovce čakali pripravený na pokyn, že voda je spustená a môžeme začať s odlovom. Prišli mladí členovia a robota nám išla od ruky. Rybárstvo Zemplín potvrdilo dobrú spoluprácu s Rybárskym zväzom a pomohlo zase s autom na prevoz rýb do Zemplínskej šíravy. Všetci sme pozerali na krásne kapry nad 10 kg , ktoré sme zachránili. Odhadom okolo 50 kusov. Prevládal sumec a potvrdilo sa jeho premnoženie v Zemplínskej šírave. Potešila podustva, mrena, boleň a množstvo bielej ryby, ktoré boli prenesené do Laborca. Výbor MsO ďakuje všetkým zúčastneným na odlove a zároveň predseda MsO Michalovce odovzdal poďakovanie tajomníka RADY p. Javora za urobenú a odvedenú prácu.