Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Odlov rýb z napustného kanála Zemplínskej šíravy

Na základe kritickej situácie na VN Zemplínska šírava, ktorá nastala s prudkým poklesom prietokov v toku Laborec a dôsledkom čoho je absencia prítoku vody do VN Zemplínska šírava, RADA súhlasia s požiadavkou hospodára VN Z. šírava a MsO Michalovce so záchranným odlovom rýb hromadným lovným prostriedkom uväznených pod prívodným kanálom a ich premiestnením do iných častí nádrže s dátumom odlovu dňa 12.08.2015 v zmysle § 20 Zák. o rybárstve č. 139/2002 Z.z. „Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách“. Akcia bola nahlásená na útvare Polície SR Zempl. šírava .

V prípade, že medzi zachránenými rybami by boli sumec veľký, šťuka severná, alebo boleň dravý môžu sme tieto druhy rýb staršie ako 3 roky mohli odobrať pre účely vyšetrenia na PCB ( z každého druhu jeden exemplár).

Ráno na 5:30 sme už čakali na nádrže a auto z Rybárstva Zemplín , aby sme odlovené ryby mohli previesť na vyhovujúcu časť Zemplínskej šíravy. V ťažkých podmienkach keď nanos bahna v niektorých častiach presahoval 80cm a cez plno balvanov vo vode chlapi ťahali siete 3x. Najviac zastúpenou rybou na napustnom kanáli bol zubáč 1. Krásne zdravé ryby boli dané do nádrži a čakali na odvoz. Okrem zubáča menšie množstvo malých rýb tvorili sumce, šťuky, pleskáč a plotice.
Týmto chceme poďakovať za RADU Žilina a MsO Michalovce osádke , ktorú tvorili pp. Šaffa, Tegi, Kačmarský, Kalkahuz, Balint, Čigáš, Slepák, R.Tegi, Kičinka a veľká vďaka patrí p. Iškymu z Rybárstva Zemplín.