Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Ocenenie Mesta Michalovce – Cena Mesta Michalovce MsO SRZ Michalovce

Udelené – Ceny Mesta Michalovce a primátora Mesta Michalovce
Včera vo večerných hodinách na návrh zastupiteľstva Mesta Michalovce boli udelené za rok 2019 ceny Mesta Michalovce a primátora Mesta organizáciám a jednotlivcom. Ceny odovzdával pan primátor Mesta Michalovce Viliam Zahorčák. Najvyššie vyznamenanie Cena Mesta Michalovce ,udelené bolo 5 ,bola udelená aj Mestskej organizácii SRZ Michalovce pri príležitosti 80 výročia vzniku organizácie a za prácu s mládežou, zarybňovanie vôd a zviditeľňovanie Zemplína organizovaním pretekov. Cenu za organizáciu prevzal predseda organizácie p. Vladimír Šaffa.
Takýmto ocenením organizácia dostala pravom odmenu za prácu a zviditeľnenie SRZ v okrese Michalovce a Sobrance.