Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Obvodné organizácie pozývajú !

P O Z V A N K A
VÝBOR Mestskej organizácie SRZ Michalovce
dovoľuje si
Vás pozvať na
ČLENSKÉ SCHȎDZE OBVODNÝCH ORGANIZÁCII
S týmito termínmi :
OO Strážske – 14.2.2016 – miesto konania na vývesnej tabuli Mesta Strážske
OO Budkovce – 27.2.2016 – 8:00 Pohostinstvo MAJA
OO Sobrance – 28.2.2016 – 9:00 Gymnázium

Pozor – Pre hlasovanie doneste si členský preukaz, bude kontrolovaný pri vstupe !!!

S pozdravom

Výbor MsO Michalovce