Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Obvodná organizácia Budkovce

Prišli len tí, ktorí počas roku 2010 sa najviac podieľali na rozvoji rybárstva v Budkovciach a okolitých obciach.

Členskú schôdzu viedol predseda obvodnej organizácie p. Seman Andrej. Na úvod privítal predsedu MsO SRZ Michalovce p. Šaffu, tajomníka MsO SRZ MUDr. Rudáša a hospodára MsO SRZ p. Kačmarského. Privítal starostu obce p. Uhrina a predniesol správu o činnosti výboru v roku 2010.

Predseda MsO p. Šaffa oboznámil členskú schôdzu s činnosťou výboru, súťažami MsO, brigádnickou činnosťou a vyzval členov k zachovaniu čistoty na našich rybníkoch. Hospodár MsO p. Kačmarský informoval o zarybnení, úhyne rýb na Duši a pláne zarybnenia v roku 2011. Nakoľko sa počas roku zarybňuje už 3x a sú zarybňované aj revíry ťažko dostupné oboznámil členskú základňu s potrebou zakúpenia terénneho auta.

Starosta obce p. Uhrina poďakoval za prácu organizácie počas roku 2010 a zároveň ponúkol zástupcom rybárov miesto v komisii športovej a životného prostredia.

V diskusii p. Puskajler vyzdvihol prácu a pomoc členov, no upozornil aj na neporiadok, ktorí robia rybári zo Slavkoviec.

Predseda MsO p. Šaffa na záver pozval všetkých členov na Mestskú konferenciu do Michaloviec, ktorá bude 27.2.2011 v priestoroch zasadačky Nemocnice Š. Kukuru.