Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Noví členovia Rybárskej stráže MsO Michalovce

Dnes na Okresnom úrade v Michalovciach zložili slávnostný sľub Rybárskej stráže za prítomnosti vedúceho odboru životného prostredia Ing. Mariána Zolovčika do rúk Prednostu Okresného úradu MGr. Jany Margovej dvaja nový členovia Rybárskej stráže MsO SRZ Michalovce pp. Ing. Marián Hredzák a Michal Volenský. Po úspešnom záverečnom vymenovaní a obdŕžaní rozhodnutia , že absolvovali školenie s testami v škole Ivanka pri Dunaji  , na ktoré ich odporučila naša MsO Michalovce , sa stali plnohodnotnými členmi Rybárskej stráže. Ďalšími pokynmi ich bude riadiť ich sľub a hospodár MsO p. Kačmarský a vedúci Rybárskej stráže MsO p. Kalkahuz. Prajeme im veľa úspechov v tejto činnosti.
Výbor MsO SRZ Michalovce.