Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mimoriadny snem SRZ 26.10.2019

Včerajšie zasadnutie RADY v Žiline rozhodlo , že Mimoriadny snem SRZ bude 26.10.2019 v Žiline s programom:
Odvolanie tajomníka
Novela Stanov SRZ
Voľba tajomníka
Na základe zasadnutia RADY zo dňa 13.7.2019 a uznesenia RADY musia ZO zvolať mimoriadne členské schôdze s programom voľby 2 delegátov a jedného náhradníka na snem. Termín Mestskej konferencie Michalovce bude členom zverejnený  vo vývesnej skrinke rd .