Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia

Prístupová zóna do zasadačky informovala rybárov o aktivitách MsO SRZ Michalovce v roku 2011. Rybárov zaujali hlavne rozpis brigád, preteky v roku 2011, ale tiež tých ktorí majú malých rybárov do 14 rokov tábor mladých rybárov.

V zasadačke zaujalo rybárov premietanie filmu zo súťaže o pohár primátora mesta Michaloviec 1. mája, z plesu 2011 a zo Zemplínskeho kapra.

Pri zápise si každý člen mohol zakúpiť „tombolu“, ktorej výhra v podobe zväzovej povolenky, miestnej povolenky a členskej známky lákala každého člena.

Správa o činnosti výboru bola obšírna a MUDr. Rudáš vysvetlil každý krok výboru od začiatku po voľbách v roku 2010 do dnešného dňa. Každý pochopil akými ťažkými neprajnosťami sme museli prejsť, no výsledok – či práca s mládežou, súťaže, výpustný kanál, PCB na Zempl. šírave sme museli prejsť. Vyčerpávajúca správa bola tým čo členovia očakávali.

Plán práce výboru na rok 2011, plán zarybnenia na rok 2011 vyzneli ako plány plné optimizmu. Návrh na zvýšenie členskej známky na 20€ a zvýšenie brigádneho bolo členmi odsúhlasené a každý pochopil, že tieto prostriedky sa im vrátia v podobe zarybnenia.

Kúpa auta pre zarybnenie a rybársku stráž bola pochopená ako samozrejmosť. Brigádnický referent Ing. Tadián dosť dopodrobna vysvetlil zmysel brigád na našich revíroch a príprave lovných miest na Zemplínskej šírave.

V diskusii p. Babuľak chcel poznať dokument, ktorí naši zástupcovia odovzdali Ing. Balážovi na sneme v Žiline. Predseda MsO p. Šaffa prečítal tento dokument v plnom znení aj s podpismi okolitých organizácii.

Premnoženie sumca na Zemplínskej šírave – problém bude odovzdaný na RADU Žilina.

Mestská konferencia odsúhlasila zvýšenie členskej známky od roku 2012 na 20€, zvýšenia brigádnického na 15€, poplatok za neodovzdanie záznamu o úlovkoch do 15.1.2012 – 3€ a zakúpenie terénneho auta DACIA.