Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia – POZVÁNKA

Mestská organizácia SRZ Michalovce
dovoľuje si Vás pozvať na
Mestskú konferenciu
ktorá sa uskutoční dňa 10. 4 . 2022 ( v nedeľu ) o 08:00 hod. v priestoroch

Reštaurácie Zlatý Bažant Michalovce.

Program Mestskej konferencie MsO SRZ Michalovce 10.4.2022

1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii/mandátová, návrhová, volebná/
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2021
4, Plán hlavných úloh MsO SRZ Mi na r.2022
5, Sprava o hospodárení organizácie za rok 2021 a návrh rozpočtu na r.2022
6, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2021
7, Správa hl. hospodára – zarybnenie na rok 2022
8, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka 2021
9, Odovzdanie diplomov a vylosovanie tomboly
10, Správa mandátovej komisie
11, Voľba členov výboru MsO SRZ a Kontrolnej komisie pre volebné obdobie 2022 – 2025
12, Voľba 2 delegátov na XVI. Snem SRZ v Žiline a 2 náhradníkov
13, Správa volebnej komisie
14, Prestávka
15, Diskusia
16, Správa návrhovej komisie
17, Návrh na uznesenie
18, Záver

Bližšie informácie ohľadne volieb do orgánov ZO SRZ podľa volebného poriadku 2022 nájdete na vývesnej tabuli ( nástenka )pred Rybárskym domom MsO SRZ Michalovce na ulici Námestie osloboditeľov 66.

Michalovce 22.3.2022
                                            Výbor MsO SRZ Michalovce