Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce

10.3.2024 Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce

Je nedeľa 10.3.2024, rok keď naša Mestská organizácia oslavuje pekné 85 výročie rybárstva na Zemplíne . Už pri vstupe do reštaurácie každý kto sa zúčastnil konferencie obdržal slávnostnú vlajku s logom 85 výročia a pero na pamiatku. Hoci bola nedeľa predsa si dnešnú konferenciu nenechalo ujsť verných 100 prítomných členov. Na úvod po zvolení komisii , predseda MsO p. Šaffa privítal zástupcov okolitých organizácii z MO Kr.Chlmec, MO Čierna n/Tisou , MO Humenného. Konferenciu dnes viedol tajomník MsO Michalovce p. Peter Angi. Prítomní si vypočuli obsiahlu správu o činnosti výboru v roku 2023, hospodársku správu, plán rozpočtu na rok 2024 , plán zarybnenia, správu kontrolnej komisie. Všetky správy boli členmi odhlasované a zaevidované. Prišlo aj na vylosovanie najťažších úlovkov za rok 2023 a tu sa stali najšťastnejšími pri losovaní pp. Sisák, Demčak ml, Harčar. Tombole sa potešili pp. Hujdič, Tomči , Čuchran.
Odovzdanie ocenení dnes bolo slávnostné, nakoľko ako povedal pan predseda , je ocenení viac a sú to ocenenia pre našu MsO veľmi hodnotné. Vyznamenania odovzdal prítomným od tých , ktorí dosiahli osobné výročia , diplomy  tretí stupeň sme dnes udelili 9, II stupeň 10 .
Čestnými členmi MsO SRZ Michalovce sa stali pp. Ján Nemec, Miroslav Balint a Dušan Volovár.
Čestný odznak 1. Stupňa bol dnes udelený tajomníkovi MsO p. Petrovi Angimu a Hospodárovi našej MsO p. Rastislavovi Kačmarskému.
Medailu za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve dnes získali pp. Anton Gajdoš, Tibor Balint a Jozef Kaštely.
Čestnými členmi Slovenského rybárskeho zväzu sa stali pp. Michal Demčák a Ján Sisák ktorým odovzdal vyznamenania člen RADY p. Jaroslav Almaši.
Sme radi , že aj v našej organizácii mame už 3 Čestných členov Slovenského rybárskeho zväzu , nakoľko pri uplatnení novej smernice je možnosť sa uchádzať o tuto poctu až po 5 rokoch.
Mandátovou komisiou a uznesením návrhovej komisie bola oficiálna stránka konferencie skončená. Na prítomných čakal slávnostný obed a poďakovanie predsedu  prítomným za účasť a prianie zdravia, krásnych úlovkov , veľa zážitkov s rodinnou a priateľmi pri vode.

Výbor Mestskej organizácie SRZ Michalovce.