Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

MESTSKÁ KONFERENCIA MsO SRZ MICHALOVCE

MESTSKÁ KONFERENCIA MsO SRZ MICHALOVCE
Nedeľa 13.3.2016 – Reštaurácia Zlatý Bažant Michalovce
Dnešný deň bol sviatkom rybárov Mestskej organizácie SRZ Michalovce. Pozvanie na 8:00 a zverejnený program schôdze na web stránke pritiahlo 146 členov , ktorí prišli , aby si vypočuli bilanciu výboru a celej organizácie za rok 2015.
Na úvod predseda MsO p. Šaffa privítal vzácnych hosti tejto slávnostnej schôdze a to za Mesto Michalovce zástupcu primátora Mesta Michalovce MUDr. Benjamína Bančeja, za RADU Žilina Ing. Jaroslava Hlavatého Veliteľa Rybárskej stráže a predstaviteľov okolitých organizácii MsO Humenné, MO Vranov n/T , MO Trebišov, MO Veľké Kapušany, MO Čierna n/T , MO Kráľovský Chlmec.
Obšírnu správu o činnosti výboru predniesol predseda MsO p. Šaffa a po skončení predniesli správy jednotlivý vedúci za im zverené úseky.
Zástupca primátora Mesta MUDr. Bančej poďakoval za pozvanie na tuto konferenciu a ocenil prácu Mestskej organizácie hlavne v práci s mládežou a veľkej medzinárodnej súťaži Zemplínsky kapor. Pripomenul , že problémy Zemplínskej šíravy sú aj problémami Mesta Michalovce. Zemplínska šírava má tohto roku 50 rokov a preto je rad , že naša organizácia sa nevzdáva a robí všetko preto, aby sa zmiernili podmienky lovu rýb a tým pritiahli naspäť tých , ktorí tu prestali chodiť.
V diskusii bola doplnená zarybňovacia komisia o dvoch nových členov a to pp. Ján Koščáka a Zdeňka Michalka.
Vznikla požiadavka na lepšie zverejnenie ekonomických výsledkov(po stoloch). Návrh na zvýšenie brigádnického na 20€ členovia neodsúhlasili.
Bol zvolený delegát na Mimoriadny snem a tým sa stal p. Šaffa Vladimír, jeho náhradníkom sa stal p. Angi Peter.
Na záver využil slovo aj zástupca RADY Ing. Hlavatý a oboznámil členov z novou koncepciou Rybárskej stráž platnou od 13.2.2016.
Slávnostný obed pre členov zúčastnených na konferencii bol prekvapením pripraveným výborom MsO , nakoľko po každoročných parkoch tentoraz sa na nich usmieval bohatý rezeň.
Záverom predseda MsO SRZ Michalovce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial im , krásne prežité chvíle pri vode a bohaté úlovky v roku 2016.