Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia Michalovce 2.3.2014

Nedeľa 2.3.2014 – Mestská konferencia SRZ Michalovce
Dnes už o 8:00 v priestoroch zasadačky Nemocnice J. Kukuru sa uskutočnila Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce. 173 prítomných členov bolo oboznámených s programom konferencie . Po odhlasovaní programu schôdze boli prítomní oboznámení s činnosťou výboru, brigádami, športovou činnosťou, úspechmi no aj nedostatkami na našich rybníkoch. Predseda MsO apeloval na všetkých prítomných , aby upozorňovali kamarátov rybárov na neustály neporiadok. Členov zaujalo zarybňovanie a koľko sa ulovilo rýb na jednotlivých vodách. Po správach prišlo k vyhodnoteniu úlovkov za rok 2013 s tým , že v losovaní mohli šťastlivci si odniesť členskú známku, miestne povolenie a za zlatý odznak zväzové povolenie. V roku 2013 bolo ulovených 25 úlovkov ,ktoré spĺňali tieto kritéria . Po úlovkoch došlo k losovaniu tomboly s takými istými výhrami. Tí , ktorí si nezakúpili zatiaľ známku , alebo povolenie odchádzali šťastní. Po týchto obľúbených vyhodnoteniach boli odovzdané diplomy tým , ktorí v roku 2014 oslavujú okrúhle jubilea a tým ktorí sa zaslúžilí o rozvoj rybárstva v MsO SRZ Michalovce. Pretože tohto roku t.j. 25.7. naša organizácia oslavuje 75. rokov založenie rybárstva v Michalovciach ďalší členovia , ktorým budú udelené Čestné odznaky III. , II. , I. , stupňa a Medaila za zásluhy v mesiaci júl , im odovzdá výbor na slávnostnom zhromaždení.
Voľby členov výboru začali predstavovaním kandidátov a hneď verejnou voľbou zdvihnutím ruky. Zvolení boli jedenásti členovia a trojčlenná kontrolná komisia. Výbor si zvolil predsedu MsO a stal sa ním p. Vladimír ŠAFFA, podpredsedom sa stal p. Peter ANGI, tajomníkom MUDr. Anton RUDÁŠ, hlavným hospodárom p. Rastislav KAČMARSKÝ.
Po prestávke sa členovia MsO zapojili do diskusie , kde sa väčšinou informovali o činnosti výboru v roku 2014. Predseda MsO odpovedal každému na jeho diskusný príspevok.
Odsúhlasením správ Mandátovej, volebnej, návrhovej komisie a prijatím uznesenia z konferencie mohol záverečným príhovorom predseda MsO ukončiť tuto konferenciu.