Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia Michalovce 1.8.2021

Dňa 1.8.2021 sa uskutočnila v reštaurácii Zlatý Bažant Michalovce Mestská konferencia. Konferencia bola zverejnená na stránke www.srzmichalovce včas ako pozvánka so zverejneným programom.
Dlho pripravovaná konferencia a odkladaná k vôli pandémii Covid sa mohla uskutočniť až po uvoľnení opatrení.
Dnes v nedeľu 1.8. sa zišlo 69 členov, aby hoci opozdene si vypočuli správy jednotlivých referátov za rok 2021. Správu o práci výboru prečítal predseda MsO a jednotlivý vedúci referátov. Najviac sa mohli pochváliť športovci a to s postupom medzi elitu plav áčkarov do 1.ligy.Došlo k odsúhlaseniu rozpočtu na rok 2021 , keď sa 3 členovia zdržali. Plán zarybnenia na rok 2021 bol odhlasovaný jednohlasne. Sprava Kontrolnej komisie vyznela zaujímavo nakoľko predseda informoval o liste mu odovzdanom. List bol rozoberaný aj na výborovej schôdzi.
Odovzdanie ocenení za naj úlovky potešili vylosovaných nakoľko v obálkach obdŕžali hotovosť.
Mandátová a návrhová komisia ukončila prečítaním sprav dnešnú komisiu. Po oficiálnej stránke si mohli rybári porozprávať svoje príhody od vody a obedovať zabezpečený obed.
Vybor MsO SRZ Michalovce ďakuje všetkým členom MsO za účasť na konferencii.