Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia 2018

Vážení členovia MsO SRZ Michalovce

 

Dovoľte, aby sme Vás v mene výboru MsO SRZ Michalovce pozvali na mestskú konferenciu, ktorá sa uskutoční 11. marca 2018 v reštaurácii Zlatý Bažant o 08:00 hod. Zároveň Vám chcem predstaviť kandidátov za členov nášho výboru.

 

Žiadosť do orgánu ZO SRZ – člen výboru MsO SRZ Michalovce si podalo 14 členov. Zvýrazneným hrubším písmom sú kandidáti za člena výboru, ktorých nominovali členovia terajšieho výboru a ktorým dôverujeme a veríme. Sú to ľudia, ktorí sú stotožnení s budúcim perspektívnym smerovaním našej MsO SRZ Michalovce a za svojho doterajšieho pôsobenia vo výbore a v iných orgánoch MsO SRZ Michalovce odviedli veľký kus dobrej a poctivej práce pre zväz a doviedli našu organizáciu medzi najlepšie hospodáriace organizácie na Slovensku. Výbor navrhne na mestskej konferencii že sa bude voliť len 11 členov zo 14, ktorý si podali prihlášky. Výbor MsO SRZ Michalovce bude pozostávať zo 14 členov, lebo podľa volebného poriadku a organizačného poriadku SRZ predsedovia OO SRZ sú automatický členovia výboru MsO SRZ Michalovce a oni sa nevolia. Predseda OO Sobrance – Marcel Rožko, predseda OO Budkovce Ing. Andrej Ivanko a predseda OO Strážske Ján Sisák, sú automaticky členovia výboru MsO SRZ Michalovce.

 

 1. Angi Peter
 2. Balint Tibor
 3. Čukat Michal
 4. Hubiňák Vít Mgr.
 5. Hujdič Milan
 6. Kačmarský Rastislav
 7. Kalkahuz Michal
 8. Macko Štefan
 9. Mesaroš Stanislav
 10. Sabadoš Vladimír JUDr.
 11. Seman Andrej
 12. Šaffa Vladimír
 13. Tadián Anton Ing.
 14. Tegi Milan

 

Zvyšní traja kandidáti, ktorí kandidujú do výboru, označení obyčajným písmom, nie sú kandidáti terajšieho výboru a nedôverujeme im. Je to len na Vás členov či chcete, aby náš zväz napredoval naďalej dopredu, alebo hodil spiatočku a stagnoval v ďalšom volebnom období.

 

Petrov Zdar

Výbor MsO SRZ Michalovce