Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

MEMORIÁL MILANA PODSTAVSKÉHO- zrušenie

VYJADRENIE K ZRUŠENIU POHÁROVÉHO PRETEKU
MEMORIÁL MILANA PODSTAVSKÉHO

MsO SRZ Michalovce v zastúpení nášho vedúceho športovej činnosti Andreja Semana, podala na rozšírenom zasadnutí sekcie LRU – plávaná v Žiline, požiadavku na zaradenie pohárového preteku Memoriál Milana Podstavského, do termínového kalendára LRU- plávaná pre rok 2011. Tento bol na zasadnutí akceptovaný, schválený a následne nato bol zaradený do termínového kalendára a zverejnený na internetovej stránke RADY SRZ.
O niekoľko dní nato bol termínový kalendár upravený a Memoriál Milana Podstavského vymazaný. Žiadne upozornenie alebo ohlásenie o tom, že tento pretek bude zrušený neprišlo. Nikto neinformoval o tom, kvôli čomu sa tak stalo. Toto zistil p. Seman po niekoľkých dňoch opätovným prezeraním stránky RADY SRZ. Nasledoval kontakt so sekretariátom RADY na vyjadrenie k danej veci. Vyjadrenie bolo, že ichtyolog tento pretek zamietol. Medzičasom sa predstavitelia nášho výboru stretli s tajomníkom RADY, p. Balážom a daná vec bola prediskutovaná. Mali sme vytvoriť nové propozície a upraviť niektoré náležitosti,. p. Seman a p. JUDr. Sabadoš spracovali a upravili propozície a následne tieto odoslali na RADU do Žiliny. Začiatkom mesiaca júl prišla odpoveď o zamietavom stanovisku na uskutočnenie tohto preteku. Bolo nám vytknuté, že odmietame vážiť každú rybu hneď po jej ulovení a že tak dochádza k poškodzovaniu rýb a následne ich úhynu. Sieťkovanie rýb počas preteku je potom podľa tohto asi iba na Zemplínskej šírave. Na žiadnych pohárových pretekoch, pokiaľ vieme, sa ulovená ryba neváži ihneď po jej ulovení.
Nevieme si vysvetliť, prečo pri minulých ročníkoch nebolo nutné predkladať žiadne propozície na RADU a váženie každej ryby nemuselo byť hneď po jej ulovení. Škoda!
Týmto sa výbor MsO SRZ Michalovce ospravedlňuje rodine zosnulého Milana Podstavského, že nedokáže za takýchto podmienok zorganizovať ďalší ročník a nadviazať tak na niekoľkoročnú tradíciu. Tak isto sa ospravedlňujeme aj všetkým pretekárom tak zo Slovenska ako aj zahraničia, ktorí sa radi zúčastňovali na tomto na Slovensku určite jedinečnom preteku s krásnymi úlovkami.