Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

LOV RÝB od 15.3.- UPOZORNENIE !!!

Od zajtra t.j 15.3 platí na kaprových vodách :
§ 13 Ochrana rýb : V kaprových vodách na vodných nádržiach, slepých ramenách, mŕtvych ramenách a odstavených ramenách , sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája !!!!
Lov rýb povolený na kaprových vodách, ktoré sú vodným tokom . Dodržiavať dobu hájenia rýb, lovne miery, čas lovu a spôsob lovu !!!!
Lov rýb povolený na kaprových vodách , ktoré sú ostatnými vodnými plochami revír č. 4-1450-1-1 Materiálová jama Michalovce . Čas individuálnej ochrany na ostatných vodných plochách sa nevzťahuje na kapra rybničného, lov povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona. Dodržiavať dobu hájenia rýb , lovne miery, čas lovu a spôsob lovu !!!!
január až apríl : od 06:00 hod do 21:00 hod
máj až október : od 06:00 hod do 22:00 hod
november až december: od 06:00 hod do 21:00 hod
§ 18 Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách:
Loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do 31. mája !!!!
Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou !!!!
Loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája.
Pri love muškárením sa zakazuje používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie !!!!