Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Lov rýb na stredisku PAĽKOV – upozornenie.

Po neúspešnom stretnutí v júni 2020 v Košiciach, sa začiatkom tohto roku pohli ľady aj na dolnom Zemplíne v Michalovciach. V priestoroch Správy povodia Laborca v Michalovciach sa 24. februára 2021 stretli zástupcovia SRZ a spoločnosti Šírava Park s.r.o , ktorá získala do prenájmu časť pláže na stredisku Paľkov už v roku 2019.
Sprostredkovateľom tohto stretnutia bolo vedenie SVP, š.p. Banská Štiavnica, menovite generálny riaditeľ Ing. Róbert Hook, spoločne s tajomníkom Rady SRZ Žilina Ing. Jánom Kohútom.
Na stretnutí sa dohodlo, že pláž v celkovej dĺžke 600 m je rozdelená na dve časti. Vzdialenejší úsek smerom na Kusín v dĺžke 300 m patrí loviacim rybárom po celý rok a bližší úsek „Paľkov pláž“, takisto v dĺžke 300 m bude slúžiť na rekreačné účely spoločnosti Šírava Park.
Lov rýb na úseku „Paľkov pláž“ je zakázaný od 1.6 do 15.9. v roku.
Od 16.9 do 31.12. v roku je lov rýb povolený na celej pláži na úseku 600 m. Lov rýb bude môcť pokračovať podľa klimatických podmienok v zmysle rybárskej legislatívy až do 15.3. nasledujúceho roku.
Vjazd motorových vozidiel bude povolený za účelom vyloženia materiálu na ceste. Po vyložení materiálu je nutné motorové vozidlo odparkovať na odstavných plochách vyznačených ako parkovisko . Zakázaný je vjazd , parkovanie motorových vozidiel a zakladanie ohňa na pláži!
Poďakovanie za ústretovosť patrí protistrane, spoločnosti Šírava Park zastúpenej p. Jeroen Burgerom a najmä prítomným zástupcom SVP, š.p. Banská Štiavnica, ktorí sa svojej mediatorskej funkcie zhostili veľmi dobre.
Za Slovenský rybársky zväz sa finálneho pracovného stretnutia zúčastnili Ing. Stanislav Géci, ichtyológ Rady SRZ Žilina a Vladimír Šafa, člen Rady SRZ.