Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Ľad o hrúbke 40cm na naších rybníkoch

Tuhé mrazy okolo 20 stupňov nás prinútili k vysekávaniu otvorov na našich rybníkoch. Už začiatkom týždňa začal hospodár VN Pozdišovce p. Hujdič s otvormi na tejto VN. Po zistení , že hrúbka ľadu je 40 cm sa diery pravidelne obnovujú. Dnes t.j. v sobotu hospodár MsO rozhodol o vyrezávaní otvorov aj na Bani a VN Vinné jazero. Hrúbka ľadu sa potvrdila aj tu a s obnovou dier sa takisto bude pokračovať. Dnes sa prác na vyrezávaní zúčastnili p. Kačmarský, Hujdič, Šaffa.
Budkovce – Na jednotke máme vysekané 4 diery. Vidno ako voda vyteká z jednoty do Duše. VN Budkovce II. má prietok a diery sú na vpuste pri rúre a druhá pri výpustnom kanály. Ľad na jednotke má hrúbku 38cm. Z dňa na deň namrzne ľad v prierubách na cca 5 až 10cm miestami. Na rúbaní sa zatiaľ podieľali Ondrej Onuška, Ján Ďurina, Juraj Ďurik, Dušan Volovár, Andrej Seman, Miloš Varga.