Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Laborec č. 2 – úhyn rýb 27.5.2011

Laborec č. 2 –  úhyn rýb 27.5.2011
MsO SRZ Michalovce v sobotu po búrke a upozornení rybárov loviacich na Laborci za čističkou
,ktorí hlásili podozrivý pohyb rýb a špinavú vodu hlasil úhyn rýb okamžite na Povodie Laborca Michalovce.Hospodár MsO p. Kačmarský odobral vzorky vody a tieto vzorky boli odovzdané na Povodie

V nedeľu zástupcovia MsO SRZ za účasti zástupcu Povodia prešli kritický úsek a zistili ,že úhyn je minimálny.
Úhyn bol hlásený ichtyológovi Ing. Gecimu a ten postúpil toto hlásenie na inšpekciu ŽP.
 Pravdepodobnou príčinou úhynu bol kyslíkový deficit po včerajšej búrke zapríčinený „vypláchnutím“ sedimentov z nejakého kanála (rúry) v správe SVP, š.p.

 

 

Výbor MsO SRZ Michalovce týmto ďakuje všetkým rybárom , ktorí si všimli alarmujúci stav pri vode a okamžite hlásili haváriu.