Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Kružok mladých rybárov MsO Michalovce.

Krúžok Mladých rybárov 2023.

Vážený členovia MsO SRZ Michalovce.
Dnes 9.11.2023 sa nám konečne podarilo začať so vzdelávaním mladých rybárov v našej MsO Michalovce, hoci takýto krúžok už 32 rokov prebieha v OO Strážske. Úvodná časť krúžku bola oboznamovacia jak medzi deťmi , rodičmi , ale aj prednášajúcimi. Úvod dnes patril predsedovi MsO SRZ Michalovce p. Vladimírovi Šaffovi, ktorý privítal rodičov a deti a bolo vidno , že je rad tomuto stretnutiu . Oboznámil prítomných z priebehom krúžkov v celej SRZ  a predstavil členov , ktorí sa budú starať a im sa venovať až do záveru ročníka t.j. do apríla 2024.O deti sa budú starať pp. Andrej Seman, Ján Sisák a Jozef Kaštely. Rodičia boli oboznámený s prihláškou, ktorú podpisovali, s ich  súhlasom sa budú  v tomto krúžku oboznamovať s teóriou , ale aj praktickým rybolovom, prirodou. Po dohode prvé stretnutie krúžku bude 15.11.2023 o 16,30 v Rýb. dome. Deti dostali plán práce , ktorého sa budeme všetci držať a snažiť ho splniť .
Zároveň na 15.11. môžu prísť  aj tie deti, ktorým to dnes nevyšlo.
Tel spojenie na prednášajúcich
Andrej Seman   0907075650

Ján  Sisák            0918249813

Jozef  Kaštely     0918413750

Vladimír  Šaffa  0905476859