Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Kosenie hrádze na VN Pozdišovce.

Brigáda na VN Pozdišovce – kosenie

Vopred nahlásená brigáda na 8.6. na našej stránke srzmichalovce a faceboku srz michalovce dnes dopadla katastrofálne. Každoročné kosenie hrádze na VN Pozdišovce  je našou povinnosťou a záväzkom v spolupráci so Slov.vodohospodárskym podnikom. To , že naši členovia sa nahlásia na brigádu, upratať, vyzbierať smetie je pre nás normálne, preto na tieto prvé brigády sú určené vždy počty brigádnikov do maxima 25. Áno , to sa väčšina snaží dosiahnuť, hoci je to robota pre študentov a dôchodcov. No mi potrebujeme dospelých zdravých členov hlavne na roboty ako kosenie, úpravy ciest atď. Mrzí nás , že dnes si kosenie „odnieslo“ 5 našich členov a 2 členovia výboru. Úkol splnili, pokosili, ale z takým prístupom dospelých členov , ktorí mali možnosť si odpracovať 8 brigádnických hodín sme ani vo sne nepočítali. Výbor MsO sa bude  zaoberať takýmto prístupom k brigádam a urobí zásadné rozhodnutie.

Výbor ďakuje brigádnickému referentovi a podpredsedovi MsO za ich príkladný prístup k dnešnej brigáde. Ďakujeme aj tým 5 odvážlivcom , ktorí dnes odviedli prácu za 20 členov.