Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Konferencia SRZ – rybo žravé predátory

Konferencia SRZ – rybo žravé predátory
Dnes 7.4.2022 v Žiline usporiadal Slov.rýb.zväz po prvýkrát konferenciu ohľadov vplyvu hlavne kormorána veľkého a vydry na populáciu rýb. Odborníci z odboru , či už zo škôl, ministerstva, zahraniční hostia jednohlasne potvrdili nezdravé rozmnoženie a stúpanie počtu kormorána a vydry. Perfektne pripravené prednášky , podložené videami, fotografiami zaujali prítomných zástupcov z organizácii SRZ Slovenska. Veď MVDr. Příhoda nás oboznámil s tým , že denná spotreba rýb kormorána je 500g a za roky 2010 až 2021 spôsobil nám rybárom škodu za 42 miliónov. Ichtyológ a zástupca SRZ Rišo Štencl zasa u vydry potvrdil dennú spotrebu na 1 až 1,5kg rýb. Pritom na Slovensku je vydra chránená,no nemá prirodzeného nepriateľa. prof. Kováč z Ichtyologickej spoločnosti zistil , že populácia rýb klesla o 78%.Prekvapila sprava ohľadom Malých vodných elektrárni, prednedávnom „veľký bum“ , teraz zistenie – malý výkon , veľké škody. Zástupca Maďarská potvrdil že majú 2500 stálych kormoránov , no prelietavých je 40 až 50 tisíc. Od roku 1987 kormorán nie je v Maďarsku chránený. V Maďarsku odstránili komerčné rybárstvo. Zápasia tak ako u nás s byrokraciou u kormorána. p. Šubiak z Rybárskej školy potvrdil neúnosnosť s týmito škodcami, no potvrdil , že na úbytok rýb majú vplyv aj nedostatok vody, odpad a nečistá voda, úbytok prirodzeného výteru. Na záver vystúpil cestou telemostu zástupca z Českého rybárskeho zväzu. Svoj prihovor podal formou vtipnou a zaujal všetkých prítomných. Prítomní z Ministerstva na konferencii nevystúpili, no dúfajme že svoje poznámky zúročia a pomôžu SRZ v boji s týmito predátormi. Záverom sme skonštatovali , že tato konferencia bola úspešná a bol najvyšší čas sa verejne zaoberať touto tematikou.
za MsO Michalovce , predseda V.Šaffa