Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Kolibabovce finišujú

Obhliadka VN Kolibabovce
Dnešná obhliadka VN Kolibabovce potvrdila, že na Sobraneckú budeme mať peknú vodnú nádrž. Práce pokračujú podľa plánu a nasadenie mechanizmov ukazuje , že sa tu finišuje. Nádrž naberá na podobe krásneho rybníka. Povodie nasadilo kvalitné mechanizmy, takže onedlho začne napúšťanie vody. Čaká sa na úpravu brehov, prehĺbenie pri výpuste, vývoz zbytku kalov a úprava prístupovej cesty.