Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Kaprarský maraton Pozdišovce – Prihláška 2021

PRIHLÁŠKA DRUŽSTVA NA ŠPORTOVÉ RYBÁRSKE PRETEKY

KAPRÁRSKY MARATÓN O POHÁR MsO SRZ MICHALOVCE

 

NÁZOV DRUŽSTVA: ……………………………………………………………….

ČLENOVIA DRUŽSTVA:
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ASISTENT LOVIACI ………………………………………………………..
ALEBO
3. ASISTENT NELOVIACI …………………………………………………..

 

P O Z V A N K A

KAPRÁRSKY MARATÓN O POHÁR MsO SRZ MICHALOVCE

 

V DŇOCH 19. – 23. MÁJA 2021 USPORADÚVA MsO SRZ MICHALOVCE DRUHÝ ROČNÍK KAPRÁRSKYCH PRETEKOV NA VN POZDIŠOVCE V LOVE KAPROV A  AMUROV. MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA NA TENTO PRETEK JE U ORGANIZÁTORV PRETEKU P. SEMANA A P. KANALOŠA.

 

Preteku sa môže zúčastniť maximálne 13 kaprárskych družstiev 2-3 členných, tretím členom družstva je asistent loviaci alebo neloviaci.

 

Zraz družstiev je skorých ranných hodinách, kedy bude potrebné overiť Covid testy a rozlosovať jednotlivé stanovištia k lovu rýb. Lov rýb prebieha nepretržite 24 hodín. Koniec preteku je stanovený na 12:00 hod v nedeľu 23. mája. Na tých najlepších čakajú hodnotné ceny, finančné odmeny, poháre a medaily.

 

Tento pretek je finančne a hodnotne podporený sponzormi ,
 Mestom Michalovce a MsO SRZ Michalovce
.        

      S pozdravom Petrov zdar,
za  organizačný výbor preteku Andrej Seman a Jozef Kanaloš.