Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

KAPRÁRSKY MARATÓN NA VN POZDIŠOVCE

KAPRÁRSKY MARATÓN O POHÁR MsO SRZ MICHALOVCE (1. ročník)
PROPOZÍCIE

ÚVOD:
Podľa plánu športových podujatí pre rok 2019 usporadúva MsO SRZ Michalovce, pre členov MsO SRZ Michalovce športový rybársky pretek v love kaprov. Ide o pretek dvoj až trojčlenných kaprárskych družstiev usporadúvaný na VN Pozdišovce.

TERMÍN KONANIA:
15.5-19.5.2019

USPORIADATEĽ ŠPORTOVÉHO RYBÁRSKEHO PRETEKU:
MsO SRZ Michalovce
Mestská organizácia SRZ Michalovce poveruje organizáciou športového rybárskeho preteku Kaprárskeho maratónu o pohár MsO SRZ Michalovce pp. Andreja Semana, Jozefa Kanaloša.

ZÁPIS:
• maximálny počet družstiev 13
• štartovné 100€ na 1 družstvo + asistent 10€
• družstvá sú 2 členné s možnosťou mať k dispozícii asistenta
• asistent je buď plnohodnotným členom družstva, alebo neloviacim členom družstva
• podmienkou registrácie je zaplatenie štartovného 100€ resp.(110€)
• zaplatenie štartovného Vás oprávňuje zúčastniť sa súťaže
• štartovné je potrebné zaplatiť najneskôr do 31.3.2019
• všetky družstvá budú zaregistrované až po uhradení štartovného
• odstúpenie od súťaže ako aj nezúčastnenie sa preteku zaplatenú sumu nebude možne vrátiť, táto bude použitá na organizáciu pretekov
• zaregistrovaní pretekári musia byť držiteľmi platných rybárskych dokladov k rybolovu oprávňujúcich ich loviť
• asistent, ktorý by nahrádzal v priebehu súťaže jedného z pretekárov družstva, musí tak isto byť držiteľom platných dokladov k rybolovu
• v prípade väčšiho záujmu družstiev organizátor si vyhradzuje právo ich výberu
• osoby poverené organizáciou preteku predložia menný zoznam štartujúcich družstiev výboru MsO SRZ Michalovce v termíne do 1.4.2019- po ukončení termínu evidencie prihlášok.

REGISTRÁCIA:
Prihlášky prosíme zaslať na e-mailovú adresu : jozef.kanalos@centrum.sk, alebo telefonický na tel. číslo 0902 578 059. Bližšie informácie aj na tel. čísle 0907075650 – Andrej Seman.
Každé zaregistrované družstvo dostane obratom oznámenie o registrácii. Prosíme pri registrácii zadať názov teamu, mená účastníkov, prípadne aj meno asistenta a kontakt ( tel. č., e-mail ).
Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastné riziko. Zaplatením štartovného súhlasí s podmienkami súťaže. Za vecné a zdravotné ujmy neberie organizátor zodpovednosť. Každý účastník preteká na vlastné riziko.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
zraz pretekárov je 15.mája 2019 (streda) o 9:00 hod. na VN Pozdišovce
09:00 – 10:00 otvorenie a losovanie sektorov
10:00 – 13:00 presun na vyžrebované sektory a príprava na preteky
13:00 začiatok preteku, prvé kŕmenie

koniec preteku 19.mája.2019 (nedeľa) o 10:00 hod.
12:30 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
13:00 záver a ukončenie preteku

PRAVIDLÁ PRETEKU:
• v jednom družstve sa loví na maximálne 4 prúty
• každý prút môže byť osadený maximálne jedným náväzcom s jedným háčikom
• požívanie spodovych prútov na zakrmovanie je povolené
• kŕmenie je povolené iba s boilies a peletami
• lov povolený výhradne iba na boilies a pelety, čo organizátori budú námatkovo kontrolovať
• používanie iných nástrah a návnad, ako sú boilies a pelety je výlučne zakázané
• pretekár môže lov v priebehu preteku prerušiť a opustiť svoj sektor. V tomto prípade dva prúty musia byť z vody vytiahnuté. Lov sa obmedzuje na jedného pretekára
• pokiaľ družstvo má aj asistenta, ktorý vlastní potrebné doklady k rybolovu, tento môže zastúpiť jedného z pretekárov a vykonávať lov za pretekára, ktorý lov prerušil
• asistent, ktorý nemá potrebné rybárske doklady, nemôže vykonávať lov za pretekára, je neaktívnym členom družstva
• pretekár, ktorý chce opustiť VN musí toto nahlásiť organizačnému výboru ( Kanaloš, Seman)
• pretekári majú možnosť podania protestu, voči porušeniu pravidiel, voči inému družstvu u organizačného výboru, ktorý zvolá širšie zasadnutie (z každého družstva 1 poverený člen) za účelom vyriešenia protestu a rozhodne v čo najkratšom čase
• živú návnadu alebo nástrahu (ako sú napr. červíky, kostné červy a pod.) nie je povolené používať
• podmienky nádrže nevyžadujú silnú zostavu, preto Vás prosíme, aby ste zvážili používanie spletaných šnúr
• návštevy počas súťaže sú povolené každý deň od 8:00 hod. maximálne do 19:00 hod.
• v priebehu preteku, ako aj po ukončení preteku musia ostať všetky lovné miesta čisté
• zakazuje sa pomoc iných osôb
• feederová technika je zakázaná
• zákaz používania člna, zavážacej lode, zakŕmovacej lode
• pokiaľ bude súťaž organizovaná aj v budúcom roku, uvažuje sa, že tento pretek bude zároveň aj kvalifikáciou – výberom družstva MsO SRZ Michalovce pre možnú účasť na preteku Zemplínsky kapor 2020.

BODOVANIE A VÁŽENIE:
• pri vážení ulovenej ryby musí byť prítomný jeden člen zo susedného družstva
a svojím podpisom je povinný úlovok overiť a podpísať v tabuľke úlovkov družstva
– ak je možné zdokumentovať každú rybu min. jednou fotkou
– ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo do iného sektoru, ak
by k tomu prišlo, obe sektory – družstvá sú zo súťaže vylúčené
– do súťaže sa započítajú len kapry nad 50cm (vrátane) a amur nad 60cm (vrátane)
– víťazom sa stane družstvo s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb
• v prípade rovnosti hmotností rozhoduje väčší počet ulovených rýb, resp. keby bola zhoda aj tu tak rozhodne najťažšia ulovená ryba

CENY:
1. miesto finančná odmena 600€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor
2. miesto finančná odmena 350€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor
3. miesto finančná odmena 200€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor

najväčšiu bodovaná ryba: pohár + 100€ v hotovosti

4. až 13. miesto pamätné medaily od MsO SRZ Michalovce

– Finančné odmeny sú garantované len v prípade zápisu a vyplatenia štartovného poplatku všetkých 13 družstiev
– Ak účasť bude nižšia ako 13 družstiev, finančné odmeny sa upravia adekvátne podľa tohto
– Finančná odmena v hodnote 1-600, 2-350, 3-200, najväčšia bodovaná ryba 100, sú výhrami zo štartovného poplatku. Pri preberaní výherca podpíše prevzatie na predloženom formulári, ktorý zodpovedné osoby odovzdajú ekonómke MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku
– Celkové vyúčtovanie preteku bude predložené výboru MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku

SPONZORI PRETEKU:
• rybárska predajňa PETER
• rybárska predajňa H+H
• rybárska predajňa Šupina
• MsO SRZ Michalovce
Propozície schválila Mestská organizácia SRZ Michalovce po konzultácii zo zodpovednými a poverenými osobami organizáciou preteku Kaprásky maratón o pohár MsO SRZ Michalovce dňa 4.2.2019.

prihláška na maratón