Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Jesenné zarybnenie kaprom K3 MsO SRZ Michalovce

Zarybnené všetky vody MsO kaprom K3
Dnes 21.10.2013 od skorých ranných hodín prebehlo zarybnenie našich rybníkov a rieky Laborec kaprom K3. Krásne ryby boli vysadené podľa plánu zarybnenia takto :
VN Pozdišovce               2000kg
VN Vyšná Rybnica          2100kg
VN Materiálová jama      1500kg
VN Budkovce I,II           1500kg
Laborec č.2                    300kg
Lov rýb na všetkých našich rybnikoch je povolený od 1.11.2013 – 07:00/Baňa 2.11./
Zarybnenia sa zúčastnili pp. Kačmarský, Hujdič, Gajdoš A., Oravec, Hoffman.