Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

II.kolo Dívizie v Budkovciach

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2013 Odbor ŠČ v spolupráci so SRZ MO Michalovce usporiada jesenné dvojkolo divízie LRU – plávaná .
Účastníci súťaže, výsledky po jarnom dvojkole:
ZO SRZ 1+2 CIPS BODY
Umiest.jar.kola 1+2 spolu
1 Turčianské Teplice C 26,5 19 700
2 Nová Baňa A 29 23 180
3 Hlohovec – Lorpio 32 20 500
4 Ružomberok 33,5 19 320
5 Nová Baňa B 36 20 480
6 Dunajská Streda 37,5 22 980
7 Bánovce nad Bebravou 38 16 780
8 Šamorín 39 22 420
9 Turčianské Teplice B 42 23 120
10 Nitra 43,5 19 020
11 Michalovce 51 11 580
12 Spišská Nová Ves 60 10 340
Termín pretekov: 7.-8. septembra 2013

Miesto pretekov: VN Budkovce II
Organizačný štáb:
Garant RADY SRZ: Maroš CIBULKA
Riaditeľ pretekov: Vladimír ŠAFFA
Hlavný rozhodca: Milan SELEŠI
Sektoroví rozhodcovia: S. Holbus, P. Majkut
Technický vedúci: Štefan Kulčár
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MO Michalovce
Zdravotná služba: MUDr. Anton Rudáš, príp. 112

Technické pokyny:
Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a Doplnku č. 1/2013. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 20 l a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5l ( z toho môže byť max.0,5l patentiek).
Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných nádob vzor „Sensas“. Patentka na chytanie je umiestnená v najmenšej nádobke zo sady.
Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so značkami objemu na vnútornej strane!
Dĺžka prútov je stanovená na 13m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty z pohárikmi.
Pretekárska trať: VN Budkovce II. vodná plocha nádrže pri obci Budkovce. Smer Budkovce Hatalov, za druhým železničným priecestím odbočka po 100m. Odbočka bude vyznačená tabuľou CIPS.

Náhradná trať: tok Čierna voda
Výskyt rýb: plotica, pleskáč, kapor, amur, belica, štuka, červenica, sumec, sumček
Charakter trate: Breh – zatrávnený, s dobrým prístupom k vode
Voda – stojatá, hĺbka 1,5 – 4 m
Dno -hlinitý nános

Časový program:
Piatok, 6. september 2013
10:00 – 18:00 Nepovinný tréning, bez sieťkovania rýb
Sobota, 7. september 2013
9:30 – 10:00 Prezentácia
10:00 – 10:30 Otvorenie pretekov, žrebovanie 1. preteku a zloženie sľubu pretekárov a rozhodcov.
10:30 – 11:00 Presun pretekárov na stanovištia
11:00 – 12:50 Príprava pretekárov
12:50 – 13:00 Kŕmenie
13:00 – 17:00 1.pretek
17:00 – 18:00 Váženie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 1. preteku.
Nedeľa, 8. september 2013
07:00 – 07:30 Žrebovanie 2. preteku
07:30 – 08:00 Presun pretekárov na stanovištia
08:00 – 09:50 Príprava pretekárov
09:50 – 10:00 Kŕmenie
10:00 – 14:00 2. pretek
14:00 – 15:30 Váženie, vyhodnotenie 2. preteku
16:00 Vyhlásenie výsledkov jesenného dvojkola a súťaže celkovo

Rozpis signálov
08:00 1 signál – pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho stanovišťa
09:00 2 signál – o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah
09:50 3 signál – hrubé kŕmenie, vnadenie (10 minút do začiatku pretekov)
10:00 4 signál – začiatok pretekov
13:55 5 signál – 5 minút do konca pretekov
14:00 6.signál – koniec pretekov

Záverečné ustanovenia:
Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy a preukazy člena SRZ.
Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť potvrdenú súpisku orgánom Rady SRZ. Pri pochybnosti o totožnosti musí príslušný pretekár predložiť občiansky preukaz.
Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky, bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 36 pravidiel LRU-P.
Všetci pretekári súťažia na vlastné riziko.
Tréning na stanovenej trati je možný s platným hod 10:00 – 18:00 hod dňa 6.9.2013 bez sieťkovania rýb. Po tomto termíne je priestor pretekárskej trate uzatvorený. Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov v tomto priestore až do začiatku pretekov je zakázaný s následkom diskvalifikácie.

Ubytovanie si každý pretekár zabezpečuje individuálne, napr.
Penzión KOLIBA, Budkovce, tel.č. 056/6888250
Informácie o pretekoch: p. Andrej Seman, tel. č. 0907/075 650, aspire10@azet.sk

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch!

Propozície kontrolovala a schválila sekcia LRU – P.