Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Funkcionári Košického krája na šírave

IX ročník – Šíravský pleskáč
Dňa 6.6.2015 v sobotu sa stretli prvý krát po Sneme funkcionári Košického krája na Zemplínskej šírave. Pozvánku obdŕžala každá organizácia Košického krája od viceprezidenta MVDr. Bilíka Štefana. Organizátori podujatia MsO Michalovce spojili stretnutie s už tradičným pretekom v love rýb na ťažko Šíravsky pleskáč. Takže na preteku sa zúčastnili aj susedné organizácie Prešovského kraja MsO Humenné, MO Vranov n/T, MO Snina. Za krásneho slnečného počasia si po úvodnom príhovore predsedu MsO Michalovce a výdatných raňajkách vylosovali družstva svoje stanovištia. Na losovanie nastúpilo 13 družstiev, nakoľko družstva zo vzdialenejších organizácii sa ospravedlnili. Pretek zároveň bol aj akciou ,pri ktorej za účasti zástupcu Veteriny MVDr. Marcinovej sa odoberali vzorky pre stanovenie PCB látok v tele rýb na Zemplínskej šírave . Spoluprácu potvrdil a osobne sa zúčastnil aj ichtyológ RADY Ing. Geci Stanislav. No ryby , akoby vedeli , že tato akcia má slúžiť , ako oficiálny odber vzoriek , takže dobrotami funkcionárov sa nedali nalákať. Úlovkov bolo veľmi malo, takže výsledky merania na dĺžku boli skromné. Na odber nakoniec išli sumec a pleskáče. Slabé úlovky boli zdôvodnené trením rýb v tomto období. Víťazom IX. Ročníka sa stala MsO Košice pred MO Veľké Kapušany a MO Streda n/Bodrogom.
Po výbornom guľáši viceprezident RADY MVDr. Bilík oboznámil organizácie s pracou noveho tajomníka , prezídia a RADY. Boli to hlavne ekonomické výsledky za prvý polrok 2015, audity, problémy organizácii. K svojej činnosti v komisiách sa vyjadrili členovia RADY za Košický kraj pp. Šaffa,Tomko a Kopčo. V diskusii organizácie poukazovali na veľmi slabé , alebo žiadne výsledky pre rybára. K činnosti Rybárskej stráže a jej koncepcie sa vyjadril p. Bilík a súhlasil s pripomienkami , ktoré spracovala a predložila MsO Michalovce. Diskusia prebiehala dlhšie , ako sa predpokladalo .
Prvé stretnutie funkcionárov Košického krája splnilo očakávanie organizácii a upozornilo na urýchlenie úprav Zákona, Vyhlášky a hlavne stanov SRZ.