Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Došlo k úhynu rýb na Duši od Pozdišoviec po Drahňov

Úhyn rýb na Duši
Dňa 15.10.2010 vo večerných hodinách spozorovali rybári z Budkoviec malátnosť niektorých druhov rýb na Duši revíry č. 4-0440-1-1. Ráno 16.10.2010 hlásili p. Vaľo a Volovár úhyn rýb na tomto revíry. To sme ešte netušili o aký úhyn sa jedná. Na pokyn z výboru MsO bol úhyn hlásený polícii a tým sa rozbehol kolotoč vyšetrovania. Úhyn siahal od obce Pozdišovce až po obec Drahňov. Zostali sme prekvapený množstvom rýb a druhov osťou , ktorú Duša skrývala. Uhor, sumec, zubáč, šťuka, pleskáč , ale hlavne jalec tmavý boli ryby ktoré uhynuli pravdepodobne ľudskou nedbanlivosťou. Ale to ukáže vyšetrenie vzoriek.
Výbor MsO touto cestou ďakuje za obetavosť členom obvodnej organizácie Budkovce, ktorí bez oddychu pracovali na odstránení uhynutých rýb.
MESTSKÁ ORGANIZÁCIA SRZ MICHALOVCE OD 16.10.2010 VYDÁVA NA REVÍR č. 4-0440 DUŠA PRÍSNY ZÁKAZ LOVU RÝB A ICH KONZUMÁCIU.