Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Dôležitý oznam !

OZNAM :
Dňa 22.3.2022 výbor MsO SRZ Michalovce uverejnil na nástenke pred Rýb. domom a na stránke MsO SRZ Michalovce Pozvánku na MsK + program MsK + inštrukcie ohľadom volieb do orgánov ZO SRZ , ktoré sa budú konať 10.4.2022 od 8:00 hod v reštaurácii Zlatý Bažant Michalovce .
Chceli by sme vás členov požiadať o dochvíľnosť a zároveň upozorniť , aby ste sa pred svojim zaevidovaním , podpisom do prezenčnej listiny , preukázali pri vstupe členským preukazom v ktorom budete mať nalepenú členskú známku SRZ za rok 2022 .
Kto sa nepreukáže platným členským preukazom a nalepenou členskou známkou pre rok 2022 , nemôže sa zúčastniť na MsK MsO SRZ Michalovce , lebo na MsK SRZ Michalovce môžu byť prítomný iba členovia Slovenského rybárskeho zväzu .
Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ: Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne do 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva.

Ďakujeme za pochopenie .
Výbor MsO SRZ Michalovce