Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

DOHODA UZATVORENÁ

Dohoda o spoločnom obhospodarovaní obnovená !
Dnešné jednanie medzi výbormi MO Veľké Kapušany a MsO Michalovce prinieslo dohodu o spoločnom užívaní revírov Uh č.1,2 a Čiernej vody a Laborca č. 2. Dohoda je uzatvorená pre rok 2013 nakoľko rok 2014 je rokom volieb . Členovia MsO SRZ Michalovce môžu loviť ryby na revíri Uh č.1,2 na miestne povolenie MsO Michalovce ,a členovia MO V. Kapušany môžu loviť ryby na revíri Čierna voda a Laborec č.2 po cestný most smer Sobrance na miestne povolenie MO V. Kapušany. Na revíroch musia členovia dodržiavať Rybársky poriadok príslušnej organizácie. Rybárska stráž zodpovedná za revíry bude dohliadať na dodržiavanie Rybárskeho poriadku a poriadku na stanovišti loviaceho.