Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Dnes sa brigádovalo na VN Zemplínska šírava a VN Budkovce

Prvá tohtoročná brigáda na VN Zemplínska šírava
Sobota 9.4.2016 bola pracovným dňom Michalovských a Budkovských rybárov. Prvá brigáda na Zemplínskej šírave oblasť Prímestská. Po odvoze naplaveného dreva Povodím Laborca, každý, kto prišiel na brigádu si myslel, že to bude oveľa ľahšie ,ako roky predtým. No skutočnosť nás prekvapila. Kus roboty Povodie odviedlo , no iba na tých častiach, ktoré , ako sa hovorí kričali. Takže po úprave prekopanej cesty a odvoze dreva , sme skonštatovali, že ďalšie tri vlečky dreva odviezol traktor z obce Vinné. Tato spolupráca s obcou je neoceniteľná. Či pomoc s traktorom, vrecami , naradím , no skratka veľké ďakujem patri starostovi obce Vinné. Dnešnej brigády sa zúčastnilo 58 členov našej MsO a traja členovia z MsO Humenné. Výsledok 154 vriec plastov , skla a pneumatík. Upratovalo sa na Vpuste do šíravy, Prímestská vľavo a k Výpustnému kanálu. Organizačne sa na brigáde podieľali pp. Šaffa, Angi, Balint, Tegi. Všetky vrecia boli odvezené Obcou Vinné.Poďakovanie patrí p. Mackovi za výborný guľáš !!!
Brigádovalo sa aj v Budkovciach. Na VN Budkovce II prišlo brigádovať 13 členov pod vedením hospodára p. Puskajlera. Dnes sa zamerali na výsadbu stromčekov okolo rybníka. Krásne vysoké stromčeky sú ozdobou a dúfam , že budú aj pýchou tejto vodnej plochy.