Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

DIVÍZIA V LRU PLÁVANA NA VN BUDKOVCE II- Dubravka

Odbor športovej činnosti SRZ v spolupráci so SRZ MsO Michalovce usporiada jesenné dvojkolo preteku divízie LRU – plávaná na VN Budkovce II. v dňoch 6.-7.-8. septembra 2013, čo spadá na dni piatok, sobota, nedeľa tohto týždňa. Z tohto dôvodu bude VN Budkovce II. uzatvorená pre našich rybárov a lov rýb na tomto revíri nebude možný. Preteku sa zúčastní 12 družstiev plávanej z celého Slovenska. Týmto Vás všetkých pozývame podporiť družstvo našej organizácie Michalovce.