Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Disciplinárna komisia zasadala

Pozvala si na riešenie štyroch našich členov, ktorí sa dopustili prehrešku voči Disciplinárnemu poriadku SRZ. Riešila nakoniec troch členov nakoľko štvrtý bez ospravedlnenia neprišiel.

Disciplinárna komisia v počte 4 členov a piaty vedúci disciplinárnej komisie v roku 2009 riešila 28 priestupkov voči Disciplinárnemu poriadku a udelila pokuty vo výške 2 370 €.