Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Deň čistoty na revíroch našej MsO

V praxi to znamená že členovia Rybárskej stráže v tento deň v raných hodinách rozdajú očíslované vrecia na odpad, na podpis rybárom a o 12:00 hod. na mieste na to určenom spočítajú ich počet. Tým chceme dokázať, že chceme začať sezónu v čistom prostredí a v takom udržiavať počas celého roka 2010.