Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Členská schôdza Strážske 22.2.2015

Ožila aj Obv. organizácia v Strážskom
Po mnohých rokoch nečinnosti, dnes sa stretli aj členovia Obv. organizácie v Strážskom v zasadačke Mestského úradu. Prišlo ich 33, aby si vypočuli správy o činnosti Mestskej organizácie v roku 2014, ktorú predniesol predseda MsO . Krátke oboznámenie p. Sisaka s činnosťou rybárov v Strážskom navodilo atmosféru k voľbám nového výboru. Nový výbor v zložení predseda p. Sisák Ján, tajomník Ing. Marián Štefančík, hospodár Milan Hostovičák, brigádny referent Ján Tejgi a veliteľ Rybárskej stráže Martin Rešovský získali plný počet hlasov a tak do roku 2017 budú pracovať na čele OO Strážske. V diskusii sa členovia informovali o činnosti novej RADY v Žiline , na otázky podrobne odpovedal člen RADY p. ŠAFFA. Nový tajomník MsO informoval členov o novom organizačnom poriadku a hlavne s najdôležitejšími bodmi, ktoré sa tykajú členov. Oboznámil členov o povinnosti pri účasti na Mestskej konferencii a Obvodnej členskej schôdzi mať zo sebou platný členský preukaz so zaplatenou členskou známkou k termínu konania schôdze.