Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Členská schôdza OO Strážske

Tohtoročné členské schôdze začali v Strážskom. Strážčania pozvali svojich členov do reštaurácie skleník. Kultúrne prostredie pripravili členovia výboru na už tradičnej vysokej úrovni. Dnes sa schôdze zúčastnilo 26 členov OO Strážske. Predseda OO p. Sisák na úvod privítal hosti z MsO Michalovce a to p. Šaffu a p. Kačmarského . Nasledovali podrobné správy Obvodnej organizácie , činnosť výboru Mestskej organizácie a sprava zo zarybňovania a plánu zarybnenia na rok 2024. Predseda MsO p. Šaffa oboznámil prítomných o 85 výročí organizácie a vyznamenaniach v roku 2024, zároveň pozval členov na Mestskú konferenciu 10.3. do Reštaurácie Bažant. Zároveň boli odovzdané diplomy členom OO Strážske. Diskusia bola zameraná na rieku Laborec, stav vody, jej kvalita .
Výbor OO Strážske a MsO Michalovce ďakuje všetkým prítomným na dnešnej členskej schôdzi.