Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Členská schôdza OO Sobrance

 

 

                       P O Z V Á N K A

Slovenský rybársky zväz MsO Michalovce

a OO SRZ Sobrance
dovoľuje si Vás pozvať na

ČLENSKÚ  SCHÔDZU

ktorá sa uskutoční dňa  25 . 2 .  2024      ( v nedeľu ) o 09:00 hod. v priestoroch

 

 GYMNÁZIA SOBRANCE ( jedáleň).

 

Program :


1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii/mandátová, návrhová,/
3, Sprava o činnosti výboru OO SRZ Sobrance za rok 2023
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ Michalovce za rok 2023
4, Správa hl. hospodára – zarybnenie na rok 2024
5, Odovzdanie diplomov
6, Prestávka
7, Diskusia
8, Správa mandátovej komisie
9, Správa návrhovej komisie
10, Návrh na uznesenie
15, Záver

 Sobrance  12 .2 .2024                                  Výbor  OO SRZ Sobrance