Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Členská schôdza OO Sobrance

 OO Sobrance.

Výbor OO Sobrance nesklamal. Dopodrobna pripravená sprava bola spestrením pre 34 členov , dnes prítomných na členskej schôdzi. Škoda , že ich neprišlo viac. Prítomný si vypočuli správu výboru MsO Michalovce a zarybnenie z roku 2023. Hospodár MsO im predniesol aj plán zarybnenia na rok 2024 , ktorý sa bude odsúhlasovať na Mestskej konferencii 10.3.2024. Na tuto konferenciu predseda MsO p. Šaffa  pozval všetkých prítomných, pripomenul ,že rok 2024 je rokom 85.výročia založenia organizácie  a hlavne pozval tých členov, ktorí obdŕžia vyznamenania. Z členov OO Sobrance bude odmenený a Čestným členom Mestskej organizácie sa stane p. Ján Nemec.
V diskusii sa najviac členov zaujímalo o opravu cesty na VN Kolibabovce a zriadenie WC na tejto VN. Hospodár MsO p. Kačmarský vysvetlil prítomným ceny násad a ceny povoleniek pre rok 2024 . Vyjadril sklamanie nad útokom na členov výboru niektorých „ tiež rybárov“.


Výbor OO Sobrance ďakuje všetkým prítomným za účasť.