Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Členská schôdza Obvodnej organizácie v Budkovciach

14 január 2011 bol sviatkom pre rybárov z Budkoviec. Výbor Obvodnej organizácie zvolal členskú schôdzu rybárov do priestorov klubu. Prišlo ich v počte 43 členov. Za Mestskú organizáciu Michalovce sa členskej schôdze zúčastnili , predseda MsO SRZ p. Šaffa, tajomník MsO MUDr. Rudáš, hospodár MsO p. Kačmarský a člen predsedníctva p. Balint. Za obec Budkovce starosta p. Uhrina. Na úvod všetkých prítomných privítal predseda Obv. organizácie p. Seman a oboznámil členov z činnosťou výboru počas roka 2011 a plánom práce na rok 2012. Predseda MsO p. Šaffa oboznámil členskú základňu s činnosťou výboru Mestskej organizácie s členskou základňou, úlovkami, pretekmi v roku 2012. Tajomník MsO MUDr. Rudáš oboznámil o platení 2% dane pre športový rybolov a rýb. stráž. Hospodár MsO zhodnotil zarybnenie v roku 2011 a oboznámil členov s plánom zarybnenia v roku 2012. Starosta p. Uhrina poďakoval organizácii za pomoc obci , ktorú vyvíjala obv. organizácia a prisľúbil hodnotnejšie poháre pre májové preteky pri príležitosti 30 výročia založenia organizácie. Diskusia sa tykala bežných problémov organizácie. Predseda MsO pozval prítomných na Mestskú konferenciu , ktorá bude 26.2.2012.