Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Členská schôdza Obvodnej organizácie Budkovce.

Členská schôdza Obvodnej organizácie Budkovce.
9.2.2013 o 9:00 sa začala členská schôdza v Budkovciach. Predseda OO p. Andrej Seman privítal všetkých na ČS , ospravedlnil predsedu MsO , ktorí pre nemoc sa nemohol zúčastniť ČS a predstavil program schôdze , plán práce výboru OO Budkovce a odovzdal slovo zástupcovi MsO Michalovce p. Kačmarskému. Zástupca MsO oboznámil členov OO Budkovce so správou MsO, ktorá bude čítaná na Mestskej konferencii. Hlavne oboznámil s uznesením s minulého roka a plnenie uznesenia. Plán zarybnenia na rok 2013 bol najzaujímavejšou položkou pre prítomných členov. Po prečítaní správ nasledovala diskusia. Veľa sa diskutovalo o chate ,kto ma mať kľúče od chaty ,o poriadku na nej a investičných prostriedkoch . Diskutovalo o zarybnení nie len kaprom ,ale aj inými druhmi rýb. Diskutovalo sa aj o brigádach a rybárskych súťažiach v Budkovciach. p.Volovar diskutoval o prístupe k Laborci z autami v Stretavke.
Schôdza prebehla v kľudnom prostredí, len nás mrzí malí počet zúčastnených členov. Pri účasti 20 ľudí to pripadalo, ako priateľské posedenie , no nie Členská schôdza.