Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Členská schôdza Budkovce 21.2.2015

Prvá Členská schôdza bola v Budkovciach
Obv. organizácia Budkovce , ako prvá sa podujala na zorganizovanie členskej schôdze rybárov . Tohto roku zareagovalo a prišlo na členskú schôdzu 34 členov OO Budkovce. Členskej schôdze sa zúčastnili aj predstavitelia MsO SRZ Michalovce a to predseda MsO p. Šaffa, hospodár MsO p. Kačmarský a členovia výboru pp. Hujdič a Balint. Správou o činnosti výboru OO Budkovce informoval predseda OO p. Seman Andrej. Obšírna sprava o činnosti Mestskej organizácie bola prednesená p. Šaffom. Nasledovali správy hospodára a podpredsedu p. Sisaka. p. Sisák mimo iného informoval o novinkách pre rok 2016. Jednou z nich a veľmi dôležitou je preukázanie členstva členským preukazom a zároveň zaplatením členskej známky pre ten ktorý rok. Bez zaplatenia členskej známky člen stráca na členskej schôdzi pravo hlasovania a voľby.
V diskusii vystúpilo 11 členov.
Na záver predseda MsO a člen RADY Žilina p. Šaffa informoval o zasadaniach RADY a plánoch RADY v ďalšom období.
Členovia OO Budkovce si zvolili zástupcov pre Mestskú konferenciu, ktorá bude 8.3.2015.