Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

CENY POVOLENIEK A ČLENSKÝCH ZNÁMOK PRE ROK 2009

Ceny povoleniek
Názov Skk
ČLENSKA ZNÁMKA DOSPELÝ 497 16,50
ČLENSKÁ ZNAMKA MLADEŽNICKÁ 406 13,50
MIESTNE POVOLENIE 994 33,00
ZVAZOVÉ POVOLENIE 2003 66,50
ZĽAVNENÉ POVOLENIE(dôchodcovia,študenti) 692 23,00
DETSKÉ MIESTNE (OD 6 – DO 15 rokov) 406 13,50
DETSKÉ ZVAZOVÉ (OD 6 – DO 15 rokov) 602 20,00
ZAPISNÉ DOSPELÝ 994 33,00
ZAPISNÉ MLADEŽNICKÉ (Študenti do 25 r.) 301 10,00
ZAPISNÉ DETI (do 15 r) 60 2,00
SEZONNÉ POVOLENIE Z.ŠÍRAVA 497 16,50
BRIGADNICKÉ 300 10,00
MANIPULAČNÝ POPLATOK 15 0,50
ZAPISNÉ ROK PRERUŠENIE ČLENSTVA 512 17

 

CENY POVOLENIEK A ČLENSKÉHO PRE ROK 2009 – CELKOM
Názov Skk
MIESTNE POVOLENIE 1807 60,00
ZVAZOVÉ POVOLENIE 2816 93,50
ZĽAVNENÉ POVOLENIE (dôchodcovia) 1205 40,00
ZĽAVNENÉ POVOLENIE (študenti) 1415 47,00
DETSKÉ MIESTNE (OD 6 – DO 15 rokov) 421 14,00
DETSKÉ ZVAZOVÉ (OD 6 – DO 15 rokov) 617 20,50
SEZONNÉ POVOLENIE Z.ŠÍRAVA 1310 43,50

 

NOVÝ ČLEN
Názov Skk
DETSKÁ MIESTNA 482 16,00
DETSKÁ ZVAZOVÁ 677 22,50
DOSPELÝ MIESTNA 2801 93,00
DOSPELÝ ZVAZOVÁ 3810 126,50
DOSPELÝ Z. ŠÍRAVA 2304 76,50
DOSPELÝ ZĽAVNENÁ (dôchodcovia) 2199 73,00
MLADEŽNICKÁ ZĽAVNENÁ (študenti) 1717 57,00

 

HOSŤOVACIE POVOLENIA ROK 2008 PRE REVIRY MsO SRZ MICHALOVCE
Povolenia sa vydávajú na revíry :

  • Laborec č.2
  • VN Budkovce
  • VN Vinné Jazero
  • Čierna voda
Názov Skk
Hosťovacie povolenie denné (člen) 200 6,50
Hosťovacie povolenie týždenné (člen) 800 26,50
Hosťovacie povolenie pre nečlenov denné 500 16,50
Hosťovacie povolenie pre nečlenov týždenné 2000 66,50